AKO Garden -viherkatto

Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy! Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaisvalunta yli puolittuu veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Rakennusbetoni ja Elementti Oy on tutkimus- ja kehitystoiminnassaan panostanut viherkattoihin. He myös valmistavat ekologista AKO Garden -viherkattoaan paikallisia tuotteita ja kasveja hyödyntäen! Oman teollisuuslaitoksensa katoilla sijaitsevat koeviherkatot ovat lisäksi osa Helsingin Yliopiston johtamaa Luomus-hanketta.

Otetaan hulevedet hallintaan ekologisella tavalla; viherkattojen avulla!